کلمه کلیدی: بازی آنلاین فرار از اژدها
  • بازی آنلاین فرار از اژدها

    توضیحات بازی آنلاین فرار از اژدها: در این بازی شما باید از دست اژدها فرار کنید و از روی موانع بپرید. بازی با کلیدهای جهت نمای کیبورد حرکت و با کلیدهای A,D پرش کنید و بجنگید.