کلمه کلیدی: بازی آنلاین عشق ترافیک
  • بازی آنلاین عشق ترافیک

    توضیحات بازی آنلاین عشق ترافیک: با کنترل درست چراغ راهنمایی و رانندگی و سبز و قرمز کردن به موقع آن از برخورد ماشین ها به هم جلوگیری کنید. با ماوس بازی کنید. برای تغییر رنگ چراغ روی آن کلیک کنید.