کلمه کلیدی: بازی آنلاین تک مرحله ای
  • بازی آنلاین تک مرحله ای

    توضیحات بازی آنلاین تک مرحله ای: این بازی شاید عجیب ترین بازی ای باشد که تا به حال دیده باشید! این بازی به ظاهر فقط یک مرحله دارد اما هر بار که آن را تمام می کنید قوانین بازی عوض می شود و نحوه رد کردن مرحله پیچیده تر می شود. پس هر بار باید نحوه فکر کردنتان را عوض کنید تا بتوانید به مرحله ی بعد بروید.با کلیدهای جهت نمای کیبورد بازی کنید.