کلمه کلیدی: بازی آنلاین پازل
  • بازی آنلاین پازل تاکسی

    توضیحات بازی آنلاین پازل تاکسی: ابتدا تصویر را خوب نگاه کنید سپس با کلیک بر روی «shffle» تصویر بهم خورده و باید عکس را درست کنید.

  • بازی آنلاین پازل

    توضیحات بازی آنلاین پازل: با چرخاندن لوله ها یک راهی درست کنید تا آب بتواند به انتهای لوله برسد. هر وقت احساس کردید راه کامل شده، روی شیر فلکه کلیک کنید، هرچی این کار در زمان کمتری انجام دهید امتیاز بیشتری می گیرید.