کلمه کلیدی: بازداشت کارمند شهرداری به اتهام حمل اسلحه
    • حوادث

    بازداشت کارمند شهرداری به اتهام حمل اسلحه

    دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه گفت: از یک دستگاه خودرو به رانندگی شخصی به هویت که کارمند شهرداری دالاهو است مشخص تعداد سیزده قبضه اسلحه شکاری ساچمه‌زنی (پنج تیر) و دو قبضه اسلحه کلت کمری کشف و ضبط شد.