کلمه کلیدی: بازداشت عضو شورای شهر کرج
  • بازداشت عضو شورای شهر کرج

    دادستان کرج بازداشت محمدحسین خلیلی اردکانی عضو شورای شهر کرج و نماینده مجلس ششم به جرم نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی و معاونت در تبلیغ علیه نظام تأیید کرد.