کلمه کلیدی: بازاریابی اینترنتی
  • درمانگاه مشاغل

    سلامت بازاریاب​ها

    این روزها حجم بزرگی از آگهی‌های کاریابی مربوط به جذب بازاریاب و مدیر فروش است. البته با وجود بازار کار خوب، شرایط کاری در این حوزه همیشه هم ایده آل نیست و افراد شاغل با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.