کلمه کلیدی: بارش و کولاک شدید برف از ساعت 8 صبح در محور گردنه اسدآباد آغاز شده