کلمه کلیدی: بارش برف در گردنه سامبران جاده اهر – کلیبر، آزادراه تبریز – زنجان،