کلمه کلیدی: با بررسی صحنه‌های سرقت، دوربین مداربسته و جمع آوری سرنخ‌های موجود
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد