کلمه کلیدی: این 19 جوان نحس
  • عوامل حمله تروریستی 11 سپتامبر چه کسانی بودند؟

    این 19 جوان نحس

    17 سال از فاجعه تروریستی 11 سپتامبر می گذرد، با گذشت این مدت زمان همه چیز در رابطه با عاملان این حادثه تروریستی مشخص است، اینکه کجایی هستند و چند سال داشتند.