کلمه کلیدی: ایزوایکو
  • 2 سانتی متر نفوذ بعد از ۱۸۰۰ ضربه ۶۰۰ تنی

    متخصصان داخلی در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از فرصت ایجاد شده توسط تحریم‌های بین‌المللی توانسته‌اند گام‌های خوبی را به خصوص در خدمات مهندسی بردارند و در این میان، پارس جنوبی به عنوان بزرگ‌ترین میدان گازی دنیا محلی است برای کسب تجربه و ارائه دستاوردهای داخلی.