کلمه کلیدی: ایران وارد دوره ترسالی نشده است
    • جامعه

    پدر علم کویرشناسی ایران:

    ایران وارد دوره ترسالی نشده است

    پدر علم کویرشناسی ایران خبری که از قول وی در فضای مجازی مبنی بر پایان دوره خشکسالی و آغاز یک دوره ترسالی در ایران منتشر شده را تکذیب کرد و گفت: ایران همچنان در شرایط خشکسالی و کم‌آبی قرار دارد و بارش‌های اخیر هم اتفاقی رخ داده است.