کلمه کلیدی: ایران و روسیه دلار را از مبادلات تجاری حذف کردند