کلمه کلیدی: ایران نمی‌تواند بهای مصلحت جهان را به تنهایی بپردازد
  • سخنگوی وزارت امور خارجه:

    ایران نمی‌تواند بهای مصلحت جهان را به تنهایی بپردازد

    سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان این که مذاکرات ایران و دیگر اعضای باقی مانده در برجام و مجموعه اتحادیه اروبا به نقاط خوبی رسیده است و گام‌های بلندی در این زمینه برداشته شده است، تاکید کرد: جهان مدعی عقلانیت و دوستداران حفظ برجام باید بدانند ایران نمی‌تواند بهای همه آن‌چه که به مصلحت جهان است را به تنهایی بپردازد و آنها باید آمریکا را وادار کنند که از سیاست یک‌جانبه‌گرایی خود دست بردارد.