کلمه کلیدی: ایران نقشی سازنده در بازگرداندن صلح به سوریه دارد
    • سياسي

    خوشرو در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد:

    ایران نقشی سازنده در بازگرداندن صلح به سوریه دارد

    نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد، نشست تهران را مذاکره درباره راه های رسیدن به صلح پایدار در سوریه دانست و افزود: همانطور که ایران از سوریه در مبارزه با تروریسم حمایت کرده است، نقشی سازنده در بازگرداندن صلح و شکوفایی به این کشور ایفا خواهد کرد.