کلمه کلیدی: ایران در حال اجرای تعهدات برجامی خود است
  • مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:

    ایران در حال اجرای تعهدات برجامی خود است

    مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست امروز دوشنبه شورای حکام، بر ادامه اجرای تعهدات برجامی ایران و بازرسی و نظارت آژانس بر این تعهدات تاکید کرده است.