کلمه کلیدی: ایران به پایبندی کامل به برجام برگردد
  • همنوایی انگلیس با آمریکا:

    ایران به پایبندی کامل به برجام برگردد

    نماینده دائم انگلیس در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت علی‌رغم حمایت لفظی از توافق هسته‌ای برجام با ادعاهای آمریکا علیه ایران همنوایی کرد.