کلمه کلیدی: ایران بمباران مدرسه دخترانه در صنعا توسط ائتلاف سعودی را شدیدا محکوم کرد