کلمه کلیدی: اگر من رئیس جمهور بودم .
  • گپ و گفت مجازی با مخاطبان درباره تصمیم بنزینی دولت

    اگر من جای رئیس جمهور بودم ...

    همه از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین و حواشی آن خبر داریم، خیلی ها به دلایل مختلف مخالف و برخی هم به دلایلی از این تصمیم حمایت کرده اند، در هر صورت دولت اعلام کرده برای کمک به عامه مردم یا باید مالیات را اضافه می کرد، یا بنزین را گران می کرد، اگر شما جای رئیس جمهور بودید در این شرایط چه راهکاری را عملیاتی می کردید تا هم جلوی مصرف بی رویه بنزین گرفته شود و هم به جامعه شوک وارد نشود.