کلمه کلیدی: اگر سلاح هسته‌ای بد است فرانسه آن را کنار بگذارد