کلمه کلیدی: اولین قدمگاه، اولین حضور آزادگان به کشور(+تصاویر آرشیوی سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس)