کلمه کلیدی: اولین دیدار وزرای خارجه ایران و کانادا از زمان قطع روابط