کلمه کلیدی: انهدام شبکه ترویج سبک زندگی غربی در دورهمی بانوان همدانی