کلمه کلیدی: انهدام باند مسلحانه قاچاق ارز در آذربایجان غربی