کلمه کلیدی: انهدام باند قاچاق مواد مخدر در مرزهای شرقی کشور