کلمه کلیدی: انقلاب اسلامی ایران دست استعمار را از منطقه غرب آسیا کوتاه کرد