کلمه کلیدی: انفجار شدید گاز در منطقه گلشهر تبریز/ یک ساختمان تخریب شد