کلمه کلیدی: انفجار در یک مدرسه / دست یکی از دانش‌ آموزان قطع شد