کلمه کلیدی: انفجار در شهرصنعتی کاوه یک کشته بر جای گذاشت