کلمه کلیدی: انتقال ۹ زائر مصدوم و بیمار از کربلا به مهران + اسامی