کلمه کلیدی: انتقال هزار نیروی آمریکایی از سوریه به عراق برای مبارزه با داعش!