کلمه کلیدی: انتقال تریاک با «هلی شات» به ترکمنستان! / قاچاقچی دستگیر شد