کلمه کلیدی: انتخابات و مطالبات مردم در صنعت خودرو
    • دانش

    انتخابات و مطالبات مردم در صنعت خودرو

    جمعه 8 اردیبهشت، اولین مناظره انتخاباتی شش نامزد ریاست جمهوری از رسانه ملی پخش شد. ازجمله حوزه‌های مهمی که به نظر می رسد در مناظره های بعدی لازم است مورد توجه قرار گیرد صنعت خودرو است. صنعتی که طبق آخرین آمارها بیش از 885 هزار نفر به صورت مستقیم در بخش‌های مختلف تولید و خدمات آن مشغول به‌کارند و از ریشه‌دارترین صنایع در تاریخ توسعه کشور محسوب می‌شود.