کلمه کلیدی: امیر بختیاری
  • درگذشت یک بازیگر جانباز

    امیر بختیاری از بازیگران تئاتر و رادیو و جانباز دفاع مقدس صبح امروز (23 اسفند ماه) به علت فشار خون بالا درگذشت.