کلمه کلیدی: امیدوار به بهبود شدن
    • قم

    آخرین وضعیت درمانی آیت‌الله مؤمن

    یکی از اعضای دفتر آیت‌الله مؤمن با اشاره به آخرین وضعیت ایشان گفت: وضعیت آیت‌الله مومن نسبت به روزهای گذشته بهتر است و پزشکان معتقد هستند شرایط ثابت و جای امیدواری است.