کلمه کلیدی: امنیت روانی
 • ضرورت توجه به سلامت و امنیت روانی زلزله‌زدگان

  اثرات حوادت و فجایع ویرانگری همچون زلزله غرب کشورمان، نه‌تنها در سطح آثار پرشمار جانی و هنگفت مادی و فیزیکی محدود نمی ماند بلکه بسیار پردوام‌تر از آن، ابعاد روانی و اجتماعی را نیز در برمی‌گیرد. بخصوص سلامت روان و احساس امنیت حادثه‌دیدگان را آنچنان دستخوش آسیب می‌سازد که اعاده آن جز با اهتمام عمومی و یاری مسئولانه همگان میسر نمی‌شود.

 • عوامل موثر در سلامت روانی و احساس امنیت

  کم و بیش همه می‌دانیم هم سلامت روانی اعضای جامعه و هم احساس امنیت روانی آنان، متاثر از یکی دوجین عوامل درون‌فردی و برون‌فردی است و لاجرم با تغییر هر یک از این عوامل، سلامت و امنیت نیز دستخوش تغییر (افزایش یا کاهش) می‌شود.

 • ارتباط نیازهای درونی با احساس امنیت روانی

  همه انسان‌ها از کوچک تا بزرگ، در کنار نیازهای جسمانی (فیزیولوژیک) چند نیاز روان‌شناختی دارند که برآورده نشدن بهینه و مطلوب آنها انسان را گرفتار احساسات و هیجانات ناخوشایند متعددی می‌سازد که از آن میان، غم واندوه و احساس ناامنی و نارضایتی در صدر قرار می‌گیرد. آن نیازها که محقق نشدنشان این چنین آثار رنج آور در پی دارد، عبارت است از: 1ـ نیاز به بقا و ماندن 2ـ نیاز به پیوندجویی و تعلق خاطر 3ـ نیاز به پیشرفت و حرکت به سوی مقاصد پیش‌رو 4ـ نیاز به قدرت و شایستگی و کفایت 5 ـ نیاز به آزادی و خوداتکایی 6 ـ نیاز به تفریح و سرگرمی.

 • کارشناسان در گفت و گو با جام‌جم از رویکرد جدید نیروی انتظامی می‌گویند

  گردشگران زیر چتر حمایت پلیس

  تلاش برای افزایش گردشگران خارجی در کشور وارد مرحله تازه‌ای می‌شود، زیرا آن طور که فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ‌ خبر داده، قرار است پلیس اتباع خارجی در حوزه امنیت گردشگران در سطح تهران ورود کرده و اقدامات مورد نیاز را انجام‌دهد، اما به اعتقاد کارشناسان حوزه گردشگری، این نسخه‌ای کامل برای حل مشکلات در حوزه امنیت گردشگران نیست؛ زیرا در کنار چنین برنامه‌هایی باید برای ارتقای امنیت روانی گردشگران نیز تلاش کرد؛ موضوعی که دیروز رئیس‌جمهور به آن اشاره کرد و گفت چرا در برخی از کشورها در دفترچه راهنمای گردشگران باید نوشته شود رانندگی ایرانیان خطرناک است.