کلمه کلیدی: امشب؛ مراسم وداع با ۱۳۵ شهید تازه تفحص‌ شده