کلمه کلیدی: امشب گروه دوم یارانه حمایتی دریافت می‌کنند / جاماندگان، نگران نباشند