کلمه کلیدی: امدادرسانی به ۲۳۰ گرفتار سیل و آبگرفتگی