کلمه کلیدی: امتحانات مدارس به جز نهایی‌ ها در روز شنبه لغو شد