کلمه کلیدی: البرز برفی می‌شود / احتمال سقوط بهمن در محورهای کوهستانی