کلمه کلیدی: اقدام آمریکا درباره «سپاه» خودزنی بود / صعود رزمندگان مقاومت به ارتفاعات جولان در آینده نزدیک