کلمه کلیدی: اقتصاد نشر
  • چه خبر از اقتصاد نشر کشور؟

    رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت: باید دولت بودجه های مالی خود را در مسیری کسانی قرار دهد که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند. اختصاص دادن این هزینه ها در اختیار خریدان معضلات حوزه نشر را افزایش می دهد.

  • جزوه‌هایی در تهدید اقتصاد نشر

    فصل، فصل امتحانات است و تنور درس‌خواندن حسابی گرم شده است. اما از آن‌جایی که متاسفانه نظام آکادمیک و دانشگاهی ما بخصوص در رشته‌های علوم انسانی به سمت محفوظات صرف پیش رفته است، شاهد آسیب‌های جدی در این قضیه هستیم که فارغ از مباحث آکادمیک و ضعف علمی به بخشی از اقتصاد فرهنگ هم لطمه می‌زند.