کلمه کلیدی: افزایش نرخ کرایه تاکسی در تهران بین ۵ تا ۱۰ درصد