کلمه کلیدی: افزایش مصدومان حادثه واژگونی مینی‌ بوس در کردستان +اسامی