کلمه کلیدی: افزایش قیمت نفت با وحشت بازار از تحریم ایران
  • ذخایر آمریکا برخلاف ادعاها کاهش یافت؛

    افزایش قیمت نفت با وحشت بازار از تحریم ایران

    روز چهارشنبه، به دنبال گزارش کاهش میزان ذخایر نفت آمریکا، با نزدیک شدن به تحریم ایران و انتظار از محدودتر شدن عرضه، قیمت نفت از معاملات دیشب تاکنون ۳ درصد صعود کرده است.