کلمه کلیدی: افتتاح 4550 واحد مسکن مهر پردیس بدون حضور وزیر