کلمه کلیدی: افتتاح تالار دائمی منیر فرمانفرمائیان در باغ موزه نگارستان