کلمه کلیدی: اعزام ۴ تیم ارزیاب به مناطق پر خطر استان آذربایجان شرقی